Smaller Default Larger

oferta educationala 2017-2018

 

Resurse materiale

  • Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în 6 săli de clasă, 3 laboratoare, bibliotecă, sală de sport, cancelarie şi birouri.
  • Şcoala este prevăzută cu apă curentă, încălzire centrală, iluminat natural şi artificial. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier iar procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic, a 15 de calculatoare, un laptop, 3 copiatoare, videoproiector cu ecran, flip chart, 1 imprimantă.
  • Şcoala este dotată cu centrală telefonică, fax, si internet.
  • Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local Plataresti.