Smaller Default Larger

Cadre didactice

  • Şcoala are în încadrare 28 de cadre didactice, dintre care 26 cadre didactice calificate si 2 cadre didactice necalificate.
  • Dintre aceștia 16 sunt titularii școlii , 3 sunt personal didactic asociat .
  • Din cele 28 de cadre didactice, 6 cadre didactice au gradul didactic I, 6 au gradul didactic al II-lea, şi 7 au gradul didactic definitiv si 6 cadre didactice debutante.

Personal didactic auxiliar

  • Este format dintr-un secretar şef, , un contabil şi un administrator de patrimoniu.

Personal nedidactic

  • Activitatea de administraţie este asigurată de 5 îngrijitoare, un muncitor de întreţinere si un sofer.